Home » Tin tức » Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT trên HTKK

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT trên HTKK

Kê khai thuế GTGT là công việc định kỳ mà kế toán phải thực hiện hàng tháng hoặc hàng quý. Việc điền các chỉ tiêu trên tờ khai thuế theo mẫu 01/GTGT tuy không khó nhưng vẫn khiến nhiều kế toán loay hoay và đôi khi bị nhầm lẫn. Ngoài việc tham khảo về giải pháp hóa đơn điện tử phù hợp, về cách lấy giấy nộp tiền trên trang thuế điện tử,… kế toán cần nắm chắc kỹ năng lập tờ khai thuế để thao tác tốt công việc khai thuế định kỳ. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK.

Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK

Mở phần mềm HTKK, đăng nhập vào phần mềm, chọn Thuế giá trị gia tăng, chọn tiếp Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT).

Bước 2: Chọn loại tờ khai thuế GTGT

Chọn loại tờ khai: Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý, tiếp theo chọn kỳ tính thuế: Tháng – quý, năm (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại), chọn các phụ lục nếu có sau đó chọn Đồng ý.

GTGT

Bước 3: Chi tiết cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT trên HTKK

Chỉ tiêu (21): Nếu trong kỳ không phát sinh thì kế toán tích vào ô này.

Chỉ tiêu (22): Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

– Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu (43) của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.

– Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu (43) của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu (23): Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào

Kế toán điền vào mã số này tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu (24): Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào

Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

Chỉ tiêu (25): Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

Số liệu cần điền ở chỉ tiêu này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).

Chỉ tiêu (26): Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT

Số liệu ghi vào mã số này là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Chỉ tiêu (27) và (28) phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu (29): Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu (30) và (31): Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu (32) và (33): Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%

Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu (32a): Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế

Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT chi tiết xem tại Điều 5 Thông tư 219).

Chỉ tiêu (34), (35) và (36) phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Đối với chỉ tiêu (37) và (38) thì kế toán chỉ thực hiện khi kỳ trước doanh nghiệp có kê khai bổ sung, điều chỉnh hoặc yêu cầu của cơ quan thuế.

Chỉ tiêu (37) Điều chỉnh giảm: Nếu chỉ tiêu (43) trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào chỉ tiêu (37) của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [38] Điều chỉnh tăng: Nếu chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì các bạn nhập số tiền đó vào chỉ tiêu (38) của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu (39) đến chỉ tiêu (43) phần mềm tự động cập nhật.

Tìm hiểu ngay 02 trường hợp không phải xuất hóa đơn 

Nội dung khác trên hóa đơn điện tử hợp pháp mà DN cần biết

Chỉ tiêu (40b) áp dụng đối với trường hợp DN thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Lưu ý: Chỉ tiêu (40) xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

Chỉ tiêu (43): Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang chỉ tiêu (22) của kỳ sau (Không phải nộp tiền thuế).