Home » Tin tức » Những quy định mới về Bảo hiểm xã hội được áp dụng từ năm 2018

Những quy định mới về Bảo hiểm xã hội được áp dụng từ năm 2018

Ngày nay, người lao động khi làm việc tại các công ty hay doanh nghiệp đều được hưởng những chế độ nhất định, đặc biệt là chế độ bảo hiểm xã hội. Từ năm 2018, đã có những quy định mới về bảo hiểm xã hội được áp dụng mà người lao động và cả người sử dụng lao động cần chú ý.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2018, đã có thêm nhiều quy định mới về bảo hiểm xã hội được áp dụng để tăng thêm hiệu quả cũng như lợi ích cho người lao động.

Tăng thêm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hai nhóm đối tượng được liệt kê vào danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của công ty hay doanh nghiệp với thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

– Các công dân nước ngoài vào lao động ở Việt Nam, được cấp giấy phép lao động, giấy phép hành nghề hoặc các chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Sổ bảo hiểm xã hội

Tăng số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu ở mức tối đa

Kể từ ngày 1/1/2018, nữ lao động nghỉ hưu khi đã đóng đủ bảo hiểm xã hội trong vòng 15 năm sẽ được hưởng lương hưu ở mức 45 % mức bình quân lương hàng tháng khi đóng bảo hiểm xã hội. Những năm tiếp theo, tính từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội sẽ được tăng thêm 20 %.

Quy định trước đây về số năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nữ tối đa là 25 năm nhưng nay áp dụng mức 30 năm. Nếu đóng đủ trong vòng 30 năm thì người lao động sẽ được hưởng lương hưu ở mức 75 %.

Theo quy định hiện nay, lao động nam sẽ được hưởng lương hưu ở mức 45 % khi đống đủ 15 năm. Tuy nhiên từ năm 2018, để hưởng mức 45 %, lao động nam phải đóng đủ 16 năm, tới năm 2020 thì phải tham gia bảo hiểm xã hội 20 năm.

Để hưởng mức lương hưu tối đa là 75 %, lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 35 năm chứ không phải 30 năm như quy định trước.

Những quy định mới về Bảo hiểm xã hội được áp dụng từ năm 2018

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ

Các đối tượng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước một khoản tiền đóng bảo hiểm tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng hàng tháng và theo các mức chuẩn hộ nghèo được quy định ở vùng nông thôn.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ người thuộc diện hộ nghèo 30 %, người tham gia thuộc hộ cận nghèo 25 % và 10 % hỗ trợ cho các đối tượng khác.

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

Về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội: trước năm 2016 là lương; từ 1/1/2016 đến năm 2017 là lương và phụ cấp. Tuy nhiên, từ 1/1/2018 sẽ bao gồm cả lương, phụ cấp và những khoản bổ sung khác theo quy định. Theo đó, khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng lên.

Quy định mới về đóng Bảo hiểm xã hội hàng tháng

Các khoản bổ sung khác chính là khoản tiền nằm ngoài mức lương và phụ cấp hàng tháng. Tất nhiên, khoản bổ sung đó phải liên quan đến công việc hay chức danh đã được quy định rõ ở trong hợp đồng lao động.

Tìm hiểu các quy định mới được áp dụng từ 1/1/2018 sẽ giúp cho người lao động và người sở hữu lao động hiểu rõ hơn để biết được lợi ích và trách nhiệm của mình. Nếu có những thắc mắc về các quy định mới được áp dụng này, hãy tìm đến các dịch vụ Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến miễn phí qua điện thoại để được giải đáp.

Những quy định mới về Bảo hiểm xã hội được áp dụng từ năm 2018

>> Xem thêm

Giày bảo hộ nhập khẩu giá tốt nhất thị trường ở HCM

Giày bảo hộ nhẹ, trọng lượng chỉ 640gr/chiếc Jogger Raptor