Home » Tin tức » Thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử đối với từng đối tượng doanh nghiệp

Thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử đối với từng đối tượng doanh nghiệp

Thực tế, không phải tất cả các doanh nghiệp đều phải bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chung 1 thời điểm. Hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được một thời gian. Kể cả hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy cũng được nhiều doanh nghiệp nắm rõ để thực hiện lưu trữ hoặc chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm lưu thông trên đường. Vậy, pháp luật quy định cụ thể như thế nào về thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử đối với từng đối tượng doanh nghiệp.

Điều 36, Nghị định 119 về hóa đơn điện tử của Chính phủ quy định: “Hóa đơn điện tử được áp dụng thay cho hóa đơn chứng từ giấy thông thường theo hình thức như sau:

– Đối với các chủ thể kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn đã mua của cơ quan thuế:

– Chủ thể kinh tế là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh tế có quyền tiếp tục sử dụng các hóa đơn tự in, đặt in hoặc đã mua từ cơ quan thuế đến hết ngày 31/10/2020.

– Tuy nhiên, nếu các chủ thể kinh tế kể trên đáp ứng được các điều kiện về hạ tầng công nghệ và tiếp tục sử dụng hình thức hóa đơn giấy thì phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 – Phụ lục đi kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP, kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, với các chủ thể kinh tế được thành lập trong khoảng thời gian từ 01/11/2018 đến 31/10/2020 thì sẽ tiến hành thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử vào trong sản xuất, kinh doanh theo sự hướng dẫn của cơ quan thuế phụ trách tại địa phương.

Trường hợp chủ thể kinh tế chưa thỏa mãn được các yêu cầu về hạ tầng công nghệ, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy tự in, đặt in hoặc đã mua từ cơ quan thuế nhưng cũng phải thực hiện kê khai dữ liệu hóa đơn doanh nghiệp theo Mẫu số 03 – Phụ lục đi kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP, kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Đối với các tổ chức sự nghiệp công lập thì sẽ tiến hành thực hiện chuyển đổi hình thức hóa đơn theo lộ trình hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ 01/11/2018 đến 31/10/2020 sẽ được thực hiện sử dụng hóa đơn điên tử, trừ các trường hợp chưa đáp ứng được các yêu cầu về hạ tầng thông tin. Bên cạnh đó, đối với các thành phố lớn như Hà Nội, thì công văn mới nhất yêu cầu việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ sớm hoàn thành trước ngày 30/9/2020. Do đó, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các mốc thời gian để triển khai thực hiện được tốt nhất, tránh tình trạng thực hiện sai, thực hiện không đúng quy định dẫn đến bị xử lý vi phạm không đánh có. 

Tìm hiểu về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT trên HTKK

Tóm lại, tất cả các chủ thể kinh tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy thông thường theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Đối với từng địa phương,thành phố lớn thì việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ theo quyết định chỉ đạo của cục thuế. Các doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, đáp ứng được các nhu cầu tất yếu của thời đại, do đó, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy trước thời hạn bắt buộc theo quy định.