Home » Tin tức » Tìm hiểu ngay 02 trường hợp không phải xuất hóa đơn

Tìm hiểu ngay 02 trường hợp không phải xuất hóa đơn

Những vấn đề mà kế toán cần phải nắm bắt khi sử dụng hóa đơn vô cùng đa dạng, ngoài cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp pháp còn cần phải tìm hiểu về việc xuất hóa đơn sao cho hợp pháp, hợp lệ, hợp lý. Việc xuất hóa đơn không phải lúc nào cũng bắt buộc phải thực hiện. Cụ thể, có 02 trường hợp mà doanh nghiệp không cần phải xuất hóa đơn, cụ thể sẽ được liệt kê trong bài viết dưới đây.

Trường hợp có tổng thanh toán dưới 200 nghìn đồng

Đây là trường hợp đầu tiên mà doanh nghiệp không cần phải xuất hóa đơn. Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Tuy nhiên, đây là quy định theo Thông tư 39/2014, còn theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử là Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 thì doanh nghiệp bắt buộc phải xuất hóa đơn không phân biệt giá trị từng lần thanh toán. Mặc dù vậy, hiện tại hầu hết các doanh nghiệp vẫn đang triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định cũ, do vậy, quy định mới này chỉ là nêu lên để các doanh nghiệp nắm bắt được những điểm mới theo quy định mới và nắm bắt tốt quy định để sẵn sàng chuyển đổi khi có yêu cầu.

xuất hóa đơn

Trường hợp hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định: “…Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Kế toán doanh nghiệp lưu ý rằng:

– Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

– Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

Nội dung khác trên hóa đơn điện tử hợp pháp mà DN cần biết

Như vậy trên đây là 02 trường hợp duy nhất mà kế toán doanh nghiệp không bắt buộc phải xuất hóa đơn theo quy định hiện hành hiện nay. Kể từ ngày 01/11/2020 thì sẽ có sự thay đổi trong việc áp dụng quy định về hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp, do vậy các doanh nghiệp cũng cần nắm bắt các quy định mới để có thể sẵn sàng triển khai, chuyển đổi khi có yêu cầu, khi đến thời hạn bắt buộc phải chuyển đổi theo quy định mới.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các trường hợp được phép không phải xuất hóa đơn theo quy định hiện hành hiện nay để có thể triển khai thực hiện, áp dụng tại doanh nghiệp mình. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử vẫn còn khá mới mẻ tại các doanh nghiệp, việc chuyển đổi hình thức hóa đơn mới vẫn khiến nhiều kế toán cảm thấy bỡ ngỡ. Chính vì vậy, việc nắm rõ các quy định pháp luật chính là nền tảng vững chắc giúp các kế toán và doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử một cách thuần thục, tránh những sai sót đáng tiếc, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp mình.

https://khoe247.net/category/tin-tuc/