Home » Tin tức » Tìm hiểu về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tìm hiểu về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là một trong những nội dung vô cùng quan trọng không chỉ các cá nhân người lao động quan tâm, mà các doanh nghiệp cũng cần phải tìm hiểu để thực hiện việc chi trả thu nhập cho các cá nhân người lao động được tốt nhất. Các cá nhân có thể tra mã số thuế cá nhân để tìm hiểu rõ hơn về các mức đóng và thời gian đóng thuế của mình.

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Đối với thu nhập của cá nhân không cư trú

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập.

Đối với thu nhập của cá nhân cư trú

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân cư trú bao gồm:

– Thứ nhất là thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Thứ hai là thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp

Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

– Thứ ba là thu nhập từ đầu tư vốn

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế.

– Thứ tư là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đều phải khấu trừ thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng.

– Thứ năm là thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá  nhân không cư trú

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng vốn góp.

– Thứ sáu là thu nhập từ trúng thưởng

– Thứ bảy là thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

 – Thứ tám là khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Nếu trong trường hợp cá nhân người lao động chỉ có duy nhất một thu nhập thuộc đối tượng phải thực hiện khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân người lao động này cần phải thực hiện làm cam kết theo mẫu ban hành và gửi cho doanh nghiệp để doanh nghiệp làm căn cứ tạm thời chưa thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT trên HTKK

Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập không khấu trừ thuế. Khi kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. 

Tìm hiểu ngay 02 trường hợp không phải xuất hóa đơn

Như vậy, trước khi thực hiện việc chi trả thu nhập cho các cá nhân người lao động, đồng thời cũng tạo nền tảng cho việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cuối năm được chính xác nhất. Với những chia sẻ trên hy vọng đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Name *
Email *
Website